PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
Xuân Thạnh, Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
 
   
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG WEB TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   52
 Hôm qua :    45
 Tổng cộng :   233644
 
   TIN CHUYÊN MÔN TRƯỜNG
   
  Nguồn cung cấp tin: BGH TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY. Cập nhật vào lúc: 19:25:07 27-11-2013  

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC:  2013 – 2014

                                                    MÔN:  VẬT LÝ 9

 

TT

        Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Kết quả

Chọn bồi dưỡng

1

Võ Phạm Danh

9B

 

 

 

2

Nguyễn Thị Nhật Linh

9B

 

 

 

3

Ngô Hồng Quân

9C

 

 

 

4

Nguyễn Thị Quế Hương

9D

 

 

 

5

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

9E

 

 

 

6

Trần Thị Ngọc Ly

9G

 

 

 

    

 

Tổng số dự thi:………            Đạt:………….                Tỷ lệ:………..

   

 

 

Giám khảo 1:                                           Giám khảo 2:          

 

 

 

 

                                                    Hòa Tân Tây, ngày 04  tháng 9 năm 2013

                                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                            PHẠM XUÂN HIẾU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2013 – 2014

MÔN: TOÁN 9

 

TT

Họ và Tên

Lớp

Điểm thi

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Ngọc Mai

9B

 

 

 

2

Huỳnh Thị Thùy Trang

9C

 

 

 

3

Lê Huỳnh Phú Yên

9C

 

 

 

4

Phạm Minh Hiển

9C

 

 

 

5

Lê Tấn Thoại

9C

 

 

 

6

Mai Khánh Nhâm

9G

 

 

 

 

 

   

Tổng số dự thi:………            Đạt:………….                Tỷ lệ:………..

   

 

 

Giám khảo 1:                                Giám khảo 2:          

                                                                                     

 

 

 

                                                                            

 

 

 

                                                 Hòa Tân Tây, ngày 04  tháng 9 năm 2013

                                                                         Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                          Phạm Xuân Hiếu                                          

 

 

 

 

 

 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                 

 

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2013 – 2014

MÔN: HÓA HỌC 9

 

TT

Họ và Tên

Lớp

Điểm thi

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thu Thảo

9A

 

 

 

2

Đào Kiều Phương

9A

 

 

 

3

Nguyễn Trần Minh Anh

9B

 

 

 

4

Tạ Thu Uyên

9B

 

 

 

5

Tạ Thị Lan Hương

9B

 

 

 

6

Nguyễn Ngọc Kim Ngân

9C

 

 

 

7

Trần Lê Việt Hương

9C

 

 

 

8

Lê Thanh Liêm

9D

 

 

 

9

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

9D

 

 

 

10

Nguyễn Thành Như

9D

 

 

 

11

Nguyễn Thị Diệu Phi

9D

 

 

 

12

Võ Thị Thu Sương

9E

 

 

 

13

Lê Thị Minh Thư

9G

 

 

 

14

Lê Ngọc Hòa

9G

 

 

 

15

Trần Thị Hồng Nga

9G

 

 

 

 

       Tổng số dự thi:………            Đạt:………….                Tỷ lệ:………..

 

Giám khảo 1:                                Giám khảo 2:          

                                                                            

 

                                                 

 

Hòa Tân Tây, ngày 04 tháng 9 năm 2013

                                                                   Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                   Phạm Xuân Hiếu                                       

 

 

 

 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2013 – 2014

MÔN: SINH VẬT 9

 

TT

Họ và Tên

Lớp

Điểm thi

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Mỹ Trinh

9B

 

 

 

2

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh

9B

 

 

 

3

Nguyễn Thị kim Phượng

9B

 

 

 

4

Trần Nhật Lệ

9C

 

 

 

5

Phan Việt Linh

9C

 

 

 

6

Châu Thị Nhã Văn

9D

 

 

 

7

Lê Thị Kim Viên

9D

 

 

 

8

Nguyễn Thị Kim Yến

9D

 

 

 

9

Trần Thị Thu Hà

9E

 

 

 

10

Lê Thị Kim Băng

9E

 

 

 

11

Lê Thị Ngọc Hộp

9E

 

 

 

12

Trần Thị Kim Vương

9E

 

 

 

13

Trương Thị Diễm

9G

 

 

 

14

Nguyễn Thị Hồng Diễm

9G

 

 

 

15

Đoàn Thị Kim Thoa

9G

 

 

 

16

Lê Thị Minh Huyền

9G

 

 

 

 

 

       Tổng số dự thi:………            Đạt:………….                Tỷ lệ:………..

   

Giám khảo 1:                                Giám khảo 2:          

                                                                                     

 

 

 

 

                                                 Hòa Tân Tây, ngày 04  tháng 9 năm 2013

                                                                   Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                   Phạm Xuân Hiếu                                       

 

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2013 – 2014

MÔN: NGỮ VĂN 9

 

TT

Họ và Tên

Lớp

Điểm thi

Kết quả

Ghi chú

1

Huỳnh Thế Tông

9A

 

 

 

2

Đặng Thị Hồng Thắm

9B

 

 

 

3

Nguyễn Thị Hồng Gấm

9B

 

 

 

4

Võ Chi Thương

9C

 

 

 

5

Phan Thị Ly Na

9C

 

 

 

6

Võ Thị Hiền

9D

 

 

 

7

Phạm Thị Mạnh Khương

9D

 

 

 

8

Nguyễn Trương Cẩm Tú

9D

 

 

 

9

Nguyễn Huỳnh Như Hiếu

9E

 

 

 

10

Huỳnh Thị Kiều Diễm

9E

 

 

 

11

Võ Thị Mỹ Hòa

9G

 

 

 

12

Lê Thị Cẩm Thi

9G

 

 

 

 

 

Tổng số dự thi:………            Đạt:………….                Tỷ lệ:………..

 

Giám khảo 1:                                Giám khảo 2:          

                                                                                     

 

 

 

                                                                            

 

                                                 Hòa Tân Tây, ngày 04  tháng 9  năm 2013

                                                                   Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                   Phạm Xuân Hiếu                                       

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2013 – 2014

MÔN: LỊCH SỬ 9

 

TT

    Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Ngọc Tú

9A

 

 

 

2

Trần Thị Quỳnh Uyên

9A

 

 

 

3

Lê Nguyễn Yến Nhi

9A

 

 

 

4

Lê Mai Trúc Phương

9E

 

 

 

 

Võ Thị Tú Quyên

9G

 

 

 

 

Tổng số dự thi:………            Đạt:………….                Tỷ lệ:………..

   

 

 

Giám khảo 1:                                 Giám khảo 2:          

                                                                                     

 

 

 

                                                                            

 

 

 

                                                 Hòa Tân Tây, ngày 04  tháng 9 năm 2013

                                                                   Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                   Phạm Xuân Hiếu                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2013 – 2014

MÔN: ĐỊA LÝ 9

 

TT

Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Kết quả

Ghi chú

1

Võ Chí Linh

9A

 

 

 

2

Trương Thị Hồng Nhung

9B

 

 

 

3

Châu Công Thành

9B

 

 

 

4

Nguyễn Thị Huệ

9B

 

 

 

5

Châu Thị Lệ Hằng

9B

 

 

 

6

Nguyễn Tự Linh Chương

9C

 

 

 

7

Trương Trọng Đức

9C

 

 

 

8

Huỳnh Thị Trúc Chi

9D

 

 

 

9

Trần Thị Ngọc Trâm

9D

 

 

 

10

Đặng Thị Thúy Kiều

9E

 

 

 

11

Lê Thị Mỹ Linh

9G

 

 

 

 

 

Tổng số dự thi:………            Đạt:………….                Tỷ lệ:………..

   

 

 

Giám khảo 1:                                Giám khảo 2:          

                                                                                     

 

 

 

                                                                            

 

                                                 Hòa Tân Tây, ngày 04 tháng 9 năm 2013

                                                                   Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                   Phạm Xuân Hiếu                                       

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2013 – 2014

MÔN: TIẾNG ANH 9

 

TT

     Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Kết quả

Ghi chú

1

Trần Quốc Tiến

9A

 

 

 

2

Võ Thị Mỹ Diễm

9C

 

 

 

3

Trương Thị Như Tuyền

9C

 

 

 

4

Trần Thị Mỹ Dung

9D

 

 

 

5

Lê Nguyễn Thu Vân

9D

 

 

 

6

Nguyễn Thị Lệ Hiền

9E

 

 

 

7

Lê Thị Tường Vi

9G

 

 

 

 

Tổng số dự thi:………            Đạt:………….                Tỷ lệ:………..

   

 

 

Giám khảo 1:                                Giám khảo 2:          

                                                                                     

 

 

 

                                                                            

 

 

 

                                                 Hòa Tân Tây, ngày 03  tháng 9 năm 2013

                                                                   Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

Phạm Xuân Hiếu                    

 

 

 

 

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    BÁO CÁO CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2012-2013 [07:46:12 30-05-2013]
    +    TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012 -2013 [08:31:13 24-04-2013]
    +    TỒNG HỢP KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CÂP HUYỆN NĂM HỌC 2112-2013 [15:45:28 28-03-2013]
    +    KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2012 - 2013 [04:59:52 15-01-2013]
    +    KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG. [04:55:57 15-01-2013]
    +    KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC [04:53:06 15-01-2013]
    +    KẾ HOẠCH CHUYEN MÔN NĂM HỌC 2012-2013 [04:49:45 15-01-2013]
    +    KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ PĐ HỌC SINH YẾU NĂM 2012-2013 [04:46:42 15-01-2013]
    +    BÁO CÁO ĐIỂM THI HKI NH: 2012-2013 [22:47:17 14-01-2013]
    +    BÁO CÁC CHẤT LƯỢNG HL, HK HỌC KÌ I [22:44:59 14-01-2013]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
Địa chỉ :Xuân Thạnh, Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
Điện thoại :0573560400
Thư điện tử: thanhgv22081979@yahoo.com.vn
Copyright @ 2012 TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY