PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
Xuân Thạnh, Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
 
   
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG WEB TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   15
 Hôm qua :    31
 Tổng cộng :   230721
 
   TIN CHUYÊN MÔN TRƯỜNG
   
  Nguồn cung cấp tin: Chuyên Môn trường THCS Phạm Đình Quy. Cập nhật vào lúc: 04:55:57 15-01-2013  

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN TÂY HÒA    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     

  Số:          KH-PĐQ- CM                                         Tây Hòa, ngày 06 tháng 10  năm 2012

     

      

                                                               

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG.

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 276/GDĐT ngày 21/9/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Lịch công tác chuyên môn cấp trung học cơ sở năm học 2012 – 2013.

Trường THCS Phạm Đình Quy xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên trung học cơ sở dạy giỏi cấp trường năm học 2012-2013 như sau:

 

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

a) Nhằm tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Qua đó, tuyển chọn, công nhận  giáo viên trung học cơ sở đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tự học và sáng tạo. Qua hội thi, sẽ phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của  đơn vị và toàn ngành;

   c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục ở cấp trung học cơ sở trong tình hình mới.

   d)Tuyển chọn những cá nhân xuất sắc tham gia hội thi cấp huyện năm học 2012 – 2013      

  2. Yêu cầu:

a) Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;

b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

 

    

II. Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên  giỏi cấp trường: 

- Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều lệ Hội thi), để lập kế hoạch cụ thể để tổ chức, chỉ đạo tốt hội thi cấp trường và báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện .

- Trong quá trình xét công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường, các tổ chuyên môn và ban giám khảo hội thi cần lưu ý:

+ Quan tâm đến những nhân tố tích cực để cổ vũ và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

+ Trân trọng, ghi nhận mọi sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên, dù đó là những sáng kiến nhỏ như sử dụng có hiệu quả ĐDDH cho một tiết dạy, đổi mới phương pháp dạy học hoặc giáo dục được một học sinh cá biệt trở thành học sinh tốt.

+ Lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo qui định.

     - Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

     - Có ít nhất 01 ĐDDH tự làm có chất lượng, kèm theo bảng thuyết minh.

     - Về thực hiện 02 tiết dạy: Tất cả các môn, phân môn trong chương trình THCS.

+ Hội thi tập trung: Soạn và dạy 01 tiết theo chương trình qui định do Ban Tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm, giáo viên soạn giảng bằng giáo án điện tử, sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu, đèn chiếu…  01 tiết dạy khác do giáo viên tự chọn.

    2. Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng kí:

     2.1. Đối tượng dự thi: Giáo viên đã đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, đang giảng dạy,  có đủ các điều kiện sau đây:

     - Có phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức tốt.

     -  Nắm vững các nội dung, phương pháp dạy học; có kiến thức, kĩ năng sư phạm tốt.

     2.2. Số lượng giáo viên tham dự: (từng tổ chuyên môn theo danh sách đính kèm)

 

     2.3. Điều kiện đăng kí:

      Giáo viên đăng kí dự thi giáo viên giỏi cấp trường phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường, hoàn thành hồ sơ theo qui định và được các tổ chuyên môn  lập danh sách gửi về bộ phận chuyên môn nhà trường.

    

2.4. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 04 ngày, từ ngày 17/10/2012 đến hết ngày 20/10/2012.

Địa điểm: trường THCS PHạm Đình Quy

III. Thành phần Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi :

1. Ban tổ chức: do Hiệu trưởng quyết định, thành phần Ban tổ chức là Ban giám hiệu và các tổ trưởng chuyên môn nhà trường.

2. Ban giám khảo: do Hiệu trưởng nhà trường quyết định, thành phần ban giám khảo là các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn  và một số giáo viên cốt cán, có năng lực và kinh nghiệm giảng dạy.

  Các tổ trưởng chuyên môn phối hợp với chuyên môn nhà trường và Ban tổ chức hội thi chịu trách nhiệm  lên lịch hội thi, bố trí các lớp học cho phù hợp, tạo điều kiện để hội thi diễn ra thuận lợi và thành công.

 

 

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                          

- PGD & ĐT huyện;

- Lưu: VT, CM.        

                                                     

                                                                                                     

                                                                                      

 

                                                                                                                                   

 

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC [04:53:06 15-01-2013]
    +    KẾ HOẠCH CHUYEN MÔN NĂM HỌC 2012-2013 [04:49:45 15-01-2013]
    +    KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ PĐ HỌC SINH YẾU NĂM 2012-2013 [04:46:42 15-01-2013]
    +    BÁO CÁO ĐIỂM THI HKI NH: 2012-2013 [22:47:17 14-01-2013]
    +    BÁO CÁC CHẤT LƯỢNG HL, HK HỌC KÌ I [22:44:59 14-01-2013]
    +    BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN : 2012-2013 [04:56:22 15-01-2013]
    +    Thời khoa biểu [08:43:57 06-01-2013]
    +    Lịch công tác chuyên môn năm học 2012 - 2013 [08:08:14 15-12-2012]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
Địa chỉ :Xuân Thạnh, Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
Điện thoại :0573560400
Thư điện tử: thanhgv22081979@yahoo.com.vn
Copyright @ 2012 TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY