PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
Xuân Thạnh, Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
 
   
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG WEB TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   14
 Hôm qua :    238
 Tổng cộng :   216978
 
   TIN CHUYÊN MÔN TRƯỜNG
   
  Nguồn cung cấp tin: Chuyên môn nhà trường. Cập nhật vào lúc: 04:56:22 15-01-2013  

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 01 /BC-CM-PĐQ                          Hòa Tân Tây, ngày 03 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2012-2013

 

          Thực hiện công văn số: 386/GDĐT ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tây Hòa V/v hướng dẫn ôn tập, kiểm tra và sơ kết công tác chuyên môn THCS học kỳ I năm học 2012-2013, trường THCS Phạm Đình Quy báo cáo sơ kết  học kỳ I năm học 2012 - 2013 như sau:

A. NỘI DUNG:

          I. Số lớp, số học sinh từng khối và toàn trường:

 

Lớp/HS/Nữ

Toàn trường

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Số lớp

22

6

6

6

4

Số học sinh

748

194

219

198

137

Nữ

377

93

102

110

72

Dân tộc

0

0

0

0

0

Khuyết tật

7

3

0

1

3

           Số học sinh bỏ học trong HKI: không ( chuyển trường 01 HS)

HS/Nữ

Toàn trường

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Số học sinh

 

 

 

 

 

Nữ

 

 

 

 

 

            - Số HS lớp 8, 9 học nghề PT:

Tên Nghề

Toàn trường

Lớp 8

Lớp 9

Điện dân dụng

184

184

0

 

 

 

 

            II. Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành:

            1. Kết quả thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

            Nhà trường tiếp quán triệt mục đích ý nghĩa của cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đúng theo kế hoạch chỉ đạo của ngành, tổ chức triển khai trong hội đồng sư phạm bằng hình thức đọc các mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học sinh kể chuyện Bác Hồ trong tiết chào cờ đầu tuần, viết nhật ký làm theo lời Bác, nêu các gương điển hình dưới cờ cho học sinh học tập.

            Mỗi thầy cô giáo trong nhà trường đều có ý thức tổ chức kỷ luật chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của nhà trường và cấp trên. Mỗi thầy cô giáo đều có ý thức tự học nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

          Tiếp tục quán triệt trong CB, GV, NV và học sinh nắm vững 5 nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 100%  CB, GV, NV đăng kí và thực hiện tốt phong trào này.

          2. Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động  và các phong trào thi đua để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

          3. Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ như tham gia diễn văn nghệ trong ngày khai trường, trò chơi dân gian, thể dục- thể thao, tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường để  chọn và bồi dưỡng đội tuyển tham gia hội khỏe phù đổng cấp huyện.

          *Tổ chức cuộc thi:

          - Cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet có 153 em tham gia, trong đó có 79 em tham gia thi Quý 1.

          - Thi Olimpic tiếng Anh trên Internet cấp trường: có 79 em thi hết vòng 15, đủ điều kiện tham gia thi cấp trường, học sinh tham gia thi cấp huyện 40 em.

          4. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại nhà trường. Giao cho chi đoàn, liên đội nhận chăm sóc nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Xã, đưa trò chơi dân gian vào các ngày sinh hoạt chủ điểm. Tổ chức trồng, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, cây bóng mát, vườn thuốc nam, tạo ra môi trường thân thiện an toàn Xanh – Sạch – Đẹp.

            III. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục:

1.    Tổ chức thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục

1.1. Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo phân phối chương trình các môn học của Phòng Giáo dục và Đào tạo áp dụng từ tháng 9 năm 2011.

 -  Nhà trường  thực hiện dạy học 6 buổi/tuần từ khối 6 đến khối 9.

 -  Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường thực hiện dạy môn tự chọn là môn Tin học cho học sinh từ khối 6 đến khối 9.

1.2. Việc tổ chức kiểm tra nội bộ trường học: Thực hiện đầy đủ theo kế hoạch đầu năm đề ra. Trong học kì 1 kiểm tra toàn diện 4 tổ; xếp loại tốt 4/4. Về cá nhân, kiểm tra toàn diện  19 giáo viên, xếp loại tốt 19/19; đạt tỷ lệ: 100%, kiểm tra chuyên đề 11 giáo viên, xếp loại tốt 9/11;  tỷ lệ: 82%, xếp loại khá 2/11; tỉ lệ: 18%; ngoài ra còn kiểm tra đột xuất một số giáo viên không báo trước.

1.3. Việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 và các khối lớp khác:

Đầu năm học sau khi tổ chức khảo sát chất lượng, nhà trường phân loại đối tượng học sinh và có kế hoạch, thời khóa biểu phù đạo kịp thời. Từ đó chất lượng học sinh từng bước được nâng lên kết quả học kỳ I học sinh xếp loại học lực loại yếu là 2,7%   giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đầu năm nhà trường tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường sau đó thành lập đội tuyển, phân công giáo viên nhiệt tình, có kinh nghiệm và năng lực để bồi dưỡng. Kết quả tham gia thi học sinh giỏi cấp trường  huyện đạt 42/50; tỉ lệ 84%, xếp vị thứ nhât huyện.

1.4. Tiếp tục tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, HKPĐ ; triển khai các hoạt động văn nghệ từ đó động viên tinh thần tích cực học tập cho học sinh.

 1.5. Về việc thực hiện các hoạt động giáo dục: thực hiện đầy đủ nghiêm túc, đúng quy định chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nội dung tích hợp các hoạt động giáo dục thực hiện như năm học 2010-2011.

Thực hiện giáo dục đạo đức và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường. Phối hợp các ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường để giáo dục pháp luật phòng chống các tệ nạn xâm nhập vào trường học, thực hiện “Nói không với học sinh đánh nhau”, “Nói không với văn hóa phẩm độc hại và chống trò chơi điện tử bạo lực”.

          Kết quả đánh giá học sinh 2 mặt học lực và hạnh kiểm như sau:

*Xếp loại về mặt hạnh kiểm:

TS HS

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

 

     748

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

617

82.5

115

15.4

16

2.1

0

 

          *Xếp loại về mặt học lực:

TS HS

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

     748

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

112

15.0

317

42.4

299

40.0

20

2.6

0

 

 

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

2.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học:

Tiếp tục quán triệt đổi mới phương pháp dạy học trong cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Chú trọng việc dạy học thực hành, rèn luyện các kỷ năng cho học sinh, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trong học kì I đã thực hiện được 101 tiết giáo án điện tử, tự làm được 42 ĐDDH.

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn, thông qua công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, dự giờ thăm lớp của giáo viên trong học kì 1các tổ đã triển khai 23 SKKN và 16 chuyên đề; thao giảng 115 tiết và dự giờ 1.030 tiết.

2.2. Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá:

Trong học kỳ I thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo Quyết định 40/206/QĐ- BGD&ĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 và Quyết định số 51/208/ QĐ- BGD&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kem theo Quyết định 40/206/QĐ- BGD&ĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức kiểm tra  học kỳ I nghiêm túc khách quan đúng theo tinh thần chỉ đạo công văn số 335/GDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Phòng GD&ĐT Huyện Tây Hòa.

2.3. Tăng cường quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá:

- Thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới phương pháp dạy học”, tổng số giáo viên đăng ký thực hiện: 53 giáo viên

- Công tác tổ chức Hội giảng giáo viên giỏi cấp trường: đầu năm học xây dựng kế hoạch tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường và triển khai thực hiện qua đó giáo viên có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Kết quả đạt 70/72 tiết đạt loại giỏi;  xếp loại giáo viên dạy giỏi cấp trường 53/53 giáo viên đăng kí; đạt tỷ lệ 100%.

IV. Phát triển mạng lưới trường lớp; xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; chú trọng đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia:

1. Nhà trường tham mưu với UBND xã, lãnh đạo PGD&ĐT huyện rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp THCS. Chú trọng xây dựng đủ phòng học để trường có đủ phòng dạy chính khóa và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. Những điểm mới trong kế hoạch xây dựng cảnh quan trường lớp Xanh – Sạch – Đẹp- An toàn trong nhà trường.

2.  Bố trí sắp xếp, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, phòng nghe nhìn, để có điều kiện thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chức phong trào giáo viên sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học, số  đồ dùng dạy học tự làm trong học kì I là 49 đồ dùng.

3. Trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2005 và chuẩn bị điều kiện để tái kiểm tra công nhận trường đã đạt chuẩn theo Quy chế “Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia” (Ban hành kèm theo Thông tư 06/2010/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:

1. Triển khai tập huấn tại trường cho giáo viên giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học và quản lý, về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các thông tư và công văn hướng dẫn của Bộ GDĐT;  Rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ theo yêu cầu của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

2. Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà trường.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT về Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

4. Rà soát yêu cầu về chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên các môn học của trường. So với quy định thì đội ngũ giáo của trường thừa.

Xếp loại năng lực chuyên môn trong học kì I: 54/59, tỉ lệ: 91,5%

VI. Thực hiện phổ cập giáo dục:

1. Xây dựng kế hoạch củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn PCGD THCS năm 2011

2. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD, coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng có nguy cơ bỏ học ra lớp; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng; phấn đấu giữ vững đạt chuẩn PCGD THCS.

VII. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

1. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

1.1. Bước đầu thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện “3 công khai” để người học và xã hội giám sát, đánh giá: (1) công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo, (2) công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, (3) công khai thu, chi tài chính.

1.2. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng;

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý

- Nhà trường thực hiện hình thức trao đổi công tác, trao đổi chuyên môn qua website. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh kiểm tra,  quản lý giáo dục.

- Tích cực sử dụng phần mềm  SMAS trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, phần mềm V.EMIX trong việc quản lí trường học, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học.

- Công tác thông tin, báo cáo và việc chấp hành phân công của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kịp thời đầy đủ.

          B. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

                                                                                     

P.HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

 

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    Thời khoa biểu [08:43:57 06-01-2013]
    +    Lịch công tác chuyên môn năm học 2012 - 2013 [08:08:14 15-12-2012]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
Địa chỉ :Xuân Thạnh, Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
Điện thoại :0573560400
Thư điện tử: thanhgv22081979@yahoo.com.vn
Copyright @ 2012 TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY