PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
Xuân Thạnh, Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
 
   
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG WEB TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   2
 Hôm qua :    37
 Tổng cộng :   214774
 
   TIN CHUYÊN MÔN TRƯỜNG
   
  Cập nhật vào lúc: 04:59:52 15-01-2013  

PHÒNG GD & ĐT TÂY HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... ./KH- CM - PĐQ

Hòa Tân Tây, ngày 10  tháng 9  năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013, trường THCS Phạm Đình Quy lập kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong năm học 2012 - 2013 như sau:

1. Tham gia tập huấn và sử dụng các phần mềm trong công tác quản lí, công tác dạy và học:

  a) Thiết lập và sử dụng triệt để phần mềm quản lý nhà trường SMAS đối với tất cả các giáo viên trong toàn trường: Tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ giáo viên biết sử dụng phần mềm SMAS trong công tác quản lí giáo viên và học sinh, nhập điểm qua hệ thống, truy cập các thông tin về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, trong công tác tổng hợp, báo cáo.

   b) Tham gia tập huấn sử dụng các phần mềm trong quản lí, điều hành, giảng dạy như phần mềm VMIS, phần mềm IMINDMAP 4.0 ( phần mềm vẽ sơ đồ tư duy trong soạn giảng)…

  2. Tổ chức dạy Tin học cho học sinh toàn trường:

          Tổ chức dạy Tin học cho học sinh toàn trường, qua môn học tự chọn, từng bước giúp học sinh tiếp cận với công nghệ thông tin thông qua các tiết dạy lí thuyết và thực hành, qua các cuộc thi như Giao thông thông minh, thi Tiếng Anh qua mạng Internet, Tin học trẻ, Giải toán qua mạng…

 2. Khai thác, cung cấp thông tin trên website của nhà trường

       a) Hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Nhà trường; tải các phần mềm thông dụng (miễn phí) trên Internet để sử dụng trong giảng dạy và học tập;

b) Hàng tuần, mỗi tổ chuyên môn; mỗi tổ chức, đoàn thể trong Nhà trường tham gia cung cấp các nguồn tư liệu giáo dục cho website của trường. Cụ thể như sau:

- Mỗi Tổ chuyên môn cung cấp ít nhất 1 bài viết (viết, sưu tầm, tổng hợp, ...) hoặc 1 tư liệu chuyên môn cho website của trường.

- Các tổ chuyên môn thường xuyên cung cấp các đề kiểm tra, đề thi để đưa vào “Thư viện đề thi” của nhà trường;

3. Hoàn chỉnh kết nối mạng internet, mạng giáo dục. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng sử dụng internet, website của trường

a) Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên sử dụng Interrnet, website của trường để khai thác, chia sẻ, lưu trữ thông tin, ...;

c) Cung cấp các chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên công khai trên website của Nhà trường để giáo viên có điều kiện tham khảo và tự đọc trước. Đồng thời cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để giáo viên tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng ;

d) Mỗi học kỳ tập huấn, bồi dưỡng giáo viên viên sử dụng Interrnet, website của trường;

4. Đẩy mạnh một cách hợp lý việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học

a) Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong nhà trường nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và giảng dạy giáo án trình chiếu trong các tiết thao giảng, hội giảng;

b) Các giáo viên cần tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên các website để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập; tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo;

c) Cần tránh nhầm lẫn khái niệm giáo án điện tử là các bài trình chiếu powerpoint. Tham khảo mẫu giáo án đã được đưa lên mạng giáo dục;

d) Cần xác định CNTT là phương tiện hỗ trợ, nhằm nâng cao chất lượng dạy học nên hiệu quả của nó phụ thuộc chủ yếu vào cách thức sử dụng của giáo viên. Từ đó giáo viên cần tránh lạm dụng CNTT, gây phản tác dụng như không lựa chọn kỹ nội dung trình chiếu, thời gian trình chiếu quá nhiều, trình chiếu với âm thanh ồn ào và với chữ viết có mầu sắc loè loẹt, với chữ chạy nhảy mang tính biểu diễn kĩ thuật không cần thiết và kích thước chữ quá nhỏ;

e) Mỗi học kỳ, mỗi giáo viên phải có ít nhất 02 tiết dạy bằng giáo án trình chiếu.

5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục

a) Tuyển chọn và tổ chức công bố công khai các thủ tục hành chính trên website để giáo viên, học sinh và phụ huynh sử dụng. Cán bộ và giáo viên trường  phải thường xuyên truy nhập website  Phòng Giáo dục & Đào tạo ; Sở GD&ĐT để cập nhật, triển khai thực hiện những thông tin cần thiết.

b) Tổ chức thông báo miễn phí trên website của trường và qua  e-mail kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cho phụ huynh học sinh.

6. Công tác thi đua và chế độ thông tin báo cáo

a) Các Tổ chuyên môn chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.

b) Ban giám hiệu nhà trường tổ chức đánh giá, xếp hạng và khen thưởng các Tổ chuyên môn, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng CNTT.

c) Đánh giá thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả như: số lượng bài giảng có ứng dụng CNTT; số bài viết của tập thể, cá nhân cung cấp được đưa lên website của trường …

7. Tổ chức thực hiện

a) BGH nhà trường có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo và phổ biến đến các Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học về CNTT.

b) Các Tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ đôn đốc triển khai thực hiện các hoạt động về ứng dụng CNTT, dạy và học ứng dụng CNTT theo kế hoạch.

c) Giáo viên bộ môn, nhân viên có trách nhiệm thực hiện ứng dụng CNTT trong giảng dạy và hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường.

Nơi nhận:                                                                               

- Website nhà trường;

- Các tổ CM

- Lưu: VT.                                                                          

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký ) 

 

PHẠM XUÂN HIẾU

 

 

 

 

 

 

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG. [04:55:57 15-01-2013]
    +    KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC [04:53:06 15-01-2013]
    +    KẾ HOẠCH CHUYEN MÔN NĂM HỌC 2012-2013 [04:49:45 15-01-2013]
    +    KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ PĐ HỌC SINH YẾU NĂM 2012-2013 [04:46:42 15-01-2013]
    +    BÁO CÁO ĐIỂM THI HKI NH: 2012-2013 [22:47:17 14-01-2013]
    +    BÁO CÁC CHẤT LƯỢNG HL, HK HỌC KÌ I [22:44:59 14-01-2013]
    +    BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN : 2012-2013 [04:56:22 15-01-2013]
    +    Thời khoa biểu [08:43:57 06-01-2013]
    +    Lịch công tác chuyên môn năm học 2012 - 2013 [08:08:14 15-12-2012]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
Địa chỉ :Xuân Thạnh, Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
Điện thoại :0573560400
Thư điện tử: thanhgv22081979@yahoo.com.vn
Copyright @ 2012 TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY