PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
Xuân Thạnh, Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
 
   
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG WEB TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   21
 Hôm qua :    111
 Tổng cộng :   226171
 
   TIN CHUYÊN MÔN TRƯỜNG
   
  Nguồn cung cấp tin: PGD huyện Tây Hòa. Cập nhật vào lúc: 14:38:55 04-04-2014  
 
UBND HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¾¾¾¾¾¾¾
Số: 208/GDĐT Tây Hòa, ngày 28  tháng 3 năm 2014
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013 -2014
TT Đơn vị Dự thi SỐ LƯỢNG  TS đạt Tỉ lệ
Khối 4 Toán TA  Khối 4 Khối 5 Khối 8 Toán TA  Khối 8 Khối 9
DT Đạt DT Đạt DT Đạt DT Đạt DT Đạt DT Đạt
1 THCS Nguyễn Anh Hào  10                 6 5 4 4 9 90.00%
2 THCS Nguyễn Tất Thành 33             11 10 12 7 10 8 25 75.76%
3 THCS Huỳnh Thúc Kháng 25             11 3 7 3 7 2 8 32.00%
4 THCS Lê Hoàn  14             5 4 4 2 5 5 11 78.57%
5 THCS Đinh Tiên Hoàng  8             2 2 4 1 2 0 3 37.50%
6 THCS Lê Lợi 0                         0  
7 THCS Tây Sơn 6               2 0 4 1 1 16.67%
8 THCS Đồng Khởi  4             2 2 2 2     4 100.00%
9 THCS Phạm Văn Đồng 15             7 1 2 1 6 6 8 53.33%
10 THCS Nguyễn Thị Định 27             10 7 7 7 10 5 19 70.37%
11 THCS Phạm Đình Quy 20             7 4 6 4 7 2 10 50.00%
12 TH Số 1 Hoà Bình 1 18 6 1 5 3 7 5             9 50.00%
13 TH Số 2 Hoà Bình 1 11 3 3 3 3 5 4             10 90.91%
14 TH Số 1 TT Phú Thứ  25 5 4 11 7 9 8             19 76.00%
15 TH Số 2 TT Phú Thứ 12 4 2 4 2 4 2             6 50.00%
16 TH Số 1 Hoà Phong 8   4 1 4 1             2 25.00%
17 TH Số 2  Hoà Phong 6 1 0 5 3                 3 50.00%
18 TH Số 1 Hoà Phú 8     5 3 3 0             3 37.50%
19 TH Số 2 Hoà Phú 4 1 1 2 1 1 1             3 75.00%
20 TH Số 1 Sơn Thành Đông 9 2 2 4 3 3 3             8 88.89%
21 TH Số 2 Sơn Thành Đông 18 3 1 8 5 7 4             10 55.56%
22 TH Sơn Thành Tây 0                            
23 TH Số 1 Hoà Mỹ Tây 14     8 6 6 3             9 64.29%
24 TH Số 2 Hoà Mỹ Tây 11 4 3 5 2 2 2             7 63.64%
25 TH Số 1 Hòa Mỹ Đông 27 8 8 12 10 7 1             19 70.37%
26 TH Số 2 Hòa Mỹ Đông 16 6 4 5 4 5 3             11 68.75%
27 TH Số 3 Hòa Mỹ Đông 12 3 2 3 1 6 5             8 66.67%
28 TH Số 1 Hoà Thịnh 20 8 4 7 4 5 1             9 45.00%
29 TH Số 2 Hoà Thịnh 20 5 2 8 3 7 4             9 45.00%
30 TH Số 1 Hoà Đồng 13 6 1 7 4 0 0             5 38.46%
31 TH Số 2 Hoà Đồng 16 5 3 7 3 4 3             9 56.25%
32 TH Số 1 Hòa Tân Tây 29 4 3 16 10 9 7             20 68.97%
33 TH Số 2 Hòa Tân Tây 9 1 1 3 2 5 2             5 55.56%
Tổng cộng 468 75 45 132 80 99 59 55 33 52 32 55 33 282 60.26%
                     
  Nơi nhận: 
  - Lãnh đạo và các tổ PGD&ĐT huyện; KT. TRƯỞNG PHÒNG 
  - Thường trực thi đua PGD&ĐT huyện; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
  - Các trường TH và THCS trong huyện; (đã ký) 
  - Website PGD&ĐT huyện;
  - Lưu: VT, CM. Lương Thái Nguyên 
[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    KẾT QUẢ HỘI THI GIAO LƯU HỌC SINH LỚP 6 NÓI TIẾNG ANH GIỎI CẤP HUYỆN [14:36:26 04-04-2014]
    +    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013 - 2014 [01:18:12 04-03-2014]
    +    PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN [13:40:57 09-09-2013]
    +    DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014 [19:25:07 27-11-2013]
    +    BÁO CÁO CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2012-2013 [07:46:12 30-05-2013]
    +    TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012 -2013 [08:31:13 24-04-2013]
    +    TỒNG HỢP KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CÂP HUYỆN NĂM HỌC 2112-2013 [15:45:28 28-03-2013]
    +    KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2012 - 2013 [04:59:52 15-01-2013]
    +    KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG. [04:55:57 15-01-2013]
    +    KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC [04:53:06 15-01-2013]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
Địa chỉ :Xuân Thạnh, Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
Điện thoại :0573560400
Thư điện tử: thanhgv22081979@yahoo.com.vn
Copyright @ 2012 TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY