PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
Xuân Thạnh, Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
 
   
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG WEB TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   40
 Hôm qua :    45
 Tổng cộng :   233632
 
   TIN DÀNH CHO HỌC SINH
   
  Cập nhật vào lúc: 16:00:02 27-11-2013  
UBND TỈNH PHÚ YÊN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
     
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
          Phú Yên, ngày 07 tháng 11 năm 2013  
DANH SÁCH HỌC SINH VƯỢT KHÓ, HỌC GIỎI NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ NGHỊ TRAO HỌC BỔNG  
 
TT Họ và tên Lớp Trường Giới tính Diện đề nghị khen Tóm tắt thành tích Ghi chú Huyện Số điện thoại (ghi rõ mối quan hệ (gồm: cha, mẹ, anh, chị, họ hàng hoặc người đỡ đầu...) với học sinh. Ví Dụ: Mẹ: 0973.xxxxxx
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Lê Thị Cẩm Tú 4B Số 2 Thị trấn Phú Thứ - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AA 0288 HS giỏi NH 2012-2013, Giải 3 viết chữ đẹp, Giải khuyến khích giữ vở sạch   Tây Hòa  
2 Trần Văn Lưu 2B TH số 1 Hòa Đồng - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AI 204 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
3 Nguyễn Nhật Tân TH số 1 Hòa Đồng - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AI 1043 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
4 Võ Ngân Hà TH số 1 Hòa Đồng - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AI 362 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
5 Trần Thị Bích Trâm 3B TH số 1 Hòa Đồng - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AI 204 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
6 Nguyễn Quốc Thắng 4D TH số 1 Hòa Đồng - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AG 0886 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
7 Nguyễn Trị Trúc Lan TH số 1 Hòa Đồng - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: A 1043 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
8 Dương phương Thảo 4C TH Số 1 Hòa Mỹ Đông - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: 54-136 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
9 Lâm Gia Huy 3B TH Số 1 Hòa Phong - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AE 0147 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
10 Nguyễn Thị Hà Trâm 4D TH Số 1 Hòa Phú - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AD 0379 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
11 Trương Thị Lâm Ly 5D TH Số 1 Hòa Phú - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AD0389 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
12 Châu Thị Minh Huyền 3A TH Số 1 Hòa Tân Tây - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AJ 0247 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
13 Nguyễn Thị Út Mi 3A TH Số 1 Hòa Tân Tây - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AJ 0541 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
14 Phạm Đặng Trúc Loan 3A TH Số 1 Hòa Tân Tây - huyện Tây Hòa Nữ Mẹ khuyết tật Học sinh giỏi   Tây Hòa  
15 Võ Đức Tài 4A TH Số 1 Hòa Tân Tây - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AJ 0146 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
16 Đinh Thị Diệu Phúc 2B TH số 1 Hòa Thịnh - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AH  0975 HS giỏi NH 2012-2013   đạt giải KK năng khiếu Tiếng Việt   Tây Hòa  
17 Nguyễn Thị Bích Triều 3B TH số 1 Hòa Thịnh - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AH  0426 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
18 Lê Thị Mĩ Quỳnh 4B TH số 1 Hòa Thịnh - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AH 0438 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
19 Lê Quốc Huy 4C TH số 1 Hòa Thịnh - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AH 0982 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
20 Phạm Thị Diễm Quỳnh 5C TH số 1 Hòa Thịnh - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AH 0494 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
21 Nguyễn Thanh Toán 5C TH số 1 Hòa Thịnh - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AH 0368 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
22 Nguyễn Thị Lài 4B TH Số 1 Sơn Thành Đông - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AC 0083 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
23 Trần Thạch Tuân 3D TH Số 1 Sơn Thành Đông - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AC 0203 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
24 Lê Thị Thanh Hiệu 3B TH Số 1 Sơn Thành Đông - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AC 0034 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
25 Phạm Thị Phương Mai 4C TH Số 2 Hòa Bình 1 - Huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AK 0165 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
26 Phạm Minh Tuấn 5C TH Số 2 Hòa Bình 1 - Huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AK 012 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
27 Đào Thị Kiều Trinh 3A TH Số 2 Hòa Bình 1 - Huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AJ 0270 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
28 Đặng Thùy Cẩm 2B TH Số 2 Hòa Bình 1 - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AK 0003 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
29 Nguyễn Thị Trà My 4D TH Số 2 Hòa Đồng - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AI 1106 HS giỏi NH 2012-2013 giải nhì cấp huyện trong Hội thi giao lưu học sinh học tốt môn Toán năm học 2011-2012   Tây Hòa  
30 Phạm Nguyễn Hương Giang 2A TH Số 2 Hòa Mỹ Tây - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AF 1099 HS giỏi NH 2012-2013 giải khuyến khích giải toán trên mạng Internet cấp huyện.   Tây Hòa  
31 Mai Tấn Thư 3B Mỹ Tây TH Số 2 Hòa Mỹ Tây - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AF 0192 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
32 Huỳnh Nhật Hồng Diễn 5B TH Số 2 Hòa Mỹ Tây - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AG 0478 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
33 Nguyễn Quang Quốc Quyền 3A TH Số 2 Hòa Phong - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AE 0959 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
34 Lê Thị Thúy Hiền 4A TH Số 2 Hòa Phong - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AE 0224 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
35 Huỳnh Phan Thanh Nhã 5B TH Số 2 Hòa Phong - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AE 0279 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
36 Nguyễn Đào Minh Hiệp 5B TH Số 2 Hòa Phong - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AE 2048 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
37 Ngô Quang Nghĩa 5A TH Số 2 Hòa Tân Tây - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AJ 0525 HS giỏi NH 2012-2013, Giao lưu Toán cấp huyện đạt giải khuyến khích giải toán qua internet cấp huyện   Tây Hòa  
38 Lê Đức Hòang Mỹ 4B TH Số 2 Hòa Tân Tây - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AJ 0161 HS giỏi NH 2012-2013 đạt giải khuyến khích giao lưu Toán cấp huyện    Tây Hòa  
39 Nguyễn Thị Hồng Huệ 3A TH Số 2 Hòa Thịnh - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AH 0253 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
40 Nguyễn Quốc Tuấn 4C TH Số 2 Hòa Thịnh - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AH 0247 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
41 Huỳnh Thị Đoan Vy TH Số 2 Hòa Thịnh - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AH 0129 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
42 Võ Lê Hòang Lành TH Số 2 Hòa Thịnh - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AH 0304 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
43 Lê Hữu Kháng 5D TH Số 2 Thị trấn Phú Thứ - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AA 1003 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
44 Nguyễn Thanh Tài 5A TH Số 2 Thị trấn Phú Thứ - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AA 0318 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
45 Nguyễn Thế Lập 3D TH Số 2 Thị trấn Phú Thứ - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AA 1076 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
46 Phan Thị Mỹ Hạnh 7A THCS Đinh Tiên Hòang - huyện Tây Hòa Nữ HN 45409000500392 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
47 Đặng Xuân Hậu 9A THCS Huỳnh Thúc Kháng - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AE 0176 HS giỏi NH 2012-2013, Đạt giải 3 cấp huyện môn hóa học năm học 2012- 2013   Tây Hòa  
48 Huỳnh Thị Thiên Trang 8A THCS Huỳnh Thúc Kháng - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AE 523 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
49 Đỗ Thị Xuân Hiền 8A THCS Lê Hoàn - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AD 0182 HS giỏi NH 2012-2013, đạt giải khuyến khích môn Vật lý cấp huyện.   Tây Hòa  
50 Huỳnh Thanh Nga 9A THCS Lê Hoàn - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AD 0320 HS giỏi NH 2012-2013, đạt giải KK môn Sinh cấp huyện.   Tây Hòa  
51 Trần Thị Anh Thư 9A THCS Lê Hoàn - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AD 0139 HS giỏi NH 2012-2013, đạt giải nhì môn Lịch sử cấp huyện, giải khuyến khích môn Lịch sử cấp tỉnh.   Tây Hòa  
52 Lê Thị Họa mi 8A THCS Lê Lợi - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AB 0158 HS giỏi NH 2012-2013  Giải ba môn Hóa cấp huyện   Tây Hòa  
53 Võ Thị Bích Chi 9A THCS Nguyễn Tất Thành - huyện Tây Hòa Nữ Học sinh bị bệnh, bại liệt hai chân Học sinh giỏi  Hộ cận nghèo, mẹ bệnh nan y Tây Hòa  
54 Trần Kim Tưởng 7A THCS Nguyễn Tất Thành - huyện Tây Hòa Nam Con thương binh 61% Học sinh giỏi   Tây Hòa  
55 Nguyễn Thị Quỳnh Như 7A THCS Nguyễn Tất Thành - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AA 1104 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
56 Đặng Thị Mỹ Diệp 7B THCS Nguyễn Tất Thành - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AA 0328 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
57 Lê Thị Huyền Diệu 7C THCS Nguyễn Tất Thành - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AA 1119 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
58 Trần Thị Thanh Tuyền 7C THCS Nguyễn Tất Thành - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AA 0224 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
59 Lê Thị Kim Xuân 6A THCS Phạm Đình Quy - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AJ 0048 HS giỏi NH 2012-2013
Giải nhì Olimpic tiếng Anh qua mạng
  Tây Hòa Mẹ: 0987469915
60 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 9D THCS Phạm Đình Quy - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AJ 0155 HS giỏi NH 2012-2013 Giải KK môn Hóa cấp huyện   Tây Hòa Thầy Hiếu: 01223595561
61  Lê Cẩm Thuy 7D THCS Phạm Đình Quy - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AJ0184 Học sinh giỏi   Tây Hòa Bà nội: 01636133679
62 Lê Minh Hiếu 8B THCS Phạm Đình Quy - huyện Tây Hòa Nam Hộ nghèo MS: AJ0547 Học sinh giỏi   Tây Hòa Mẹ: 01633773215
63 Đào Thị Xuân Hương 8A THCS Phạm Đình Quy - huyện Tây Hòa Nữ BB 0402 Học sinh giỏi   Tây Hòa Mẹ: 01669056602
64 Lê Đức Hòang Linh 7C THCS Phạm Đình Quy - huyện Tây Hòa Nữ AJ 0161 Học sinh giỏi   Tây Hòa Ông nội: 0984758848
65 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 9G THCS Phạm Văn Đồng - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AG 0870 HS giỏi NH 2012-2013, giải 3 cấp huyện     Tây Hòa  
66 Lê Thị Kim 8B THCS Phạm Văn Đồng - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AG 0029 Học sinh giỏi   Tây Hòa  
67 Hồ Thị Kiều Trinh 9D THCS Tây Sơn - huyện Tây Hòa Nữ Hộ nghèo MS: AF 0348 HS giỏi NH 2012-2013,  đạt giải Nhì cấp huyện môn Sinh học 9   Tây Hòa  
[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    Thông tin chiến dịch tư vấn " Cùng chia sẻ" của Trường THCS Phạm Đình QUy [13:42:22 04-10-2013]
    +    Thông báo về việc tổ chức Hội thi tin học trẻ [09:15:23 16-01-2013]
    +    Danh sach học sinh thi IOE tiếng anh NH:2012-2013 [05:36:57 15-01-2013]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY
Địa chỉ :Xuân Thạnh, Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
Điện thoại :0573560400
Thư điện tử: thanhgv22081979@yahoo.com.vn
Copyright @ 2012 TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY